Евдемония Сълушънс ще вземе участие в първото за тази година голямо събитие в сферата на човешките ресурси и организационното развитие HR Industry 2017, което ще се проведе в София в СТЦ Интерпред.

На изложението ще представим вече утвърдени наши услуги по оценка на лидерското развитие и културата, методи на участие и учене през преживяване, геймификация и сериозни игри, както и най-иновативните ни услуги:

  • одит на мисията, визията и ценностите и интегрирането им в организацията
  • развиване на умения за разказване на истории в бизнес контекст
  • изграждане на умения за задаване на правилни и значими въпроси
  • иновация чрез co-creation техники и методи на участието
  • умения за вземане на решения на база ценности и бизнес интуиция

От 17:15 часа в зала Пловдив ще разговаряме за повтарящите се проблеми в организациите, казуси от практиката, както и ще представим цялостен подход за идентифициране и решаване на повтарящи се проблеми в организациите. Ще научим как да си зададем правилните въпроси, за да получим правилните отговори.

Очакваме Ви!