Сериозните игри и геймификацията са най-новата тенденция в глобалните организации, които търсят нови начини как наистина да вдъхновят служителите си с корпоративната визия, да поощрят общите им ценности  и да ги обединят около корпоративната стратегия.

За всичко си има причина

Повечето компании имат някакъв вид система на вътрешна комуникация и методологии за предаване на ключови послания и съобщения между мениджърските нива. Как обаче висшите ръководни кадри могат да са сигурни, че дадено съобщение е наистина добре разбрано и прието от всички?  Как висшият мениджмънт може да е сигурен, че дадена вътрешна комуникация не е повърхностно или погрешно разбрана?

Липсата на гаранции, че значимите послания достигат до всички в организацията по ефективен начин струва на организациите много пари.

Понякога това е единствената разлика между добрата и отличната компания.

Какъв би бил по-добрият начин за комуникация от горе надолу?

Сериозните игри и геймификацията са правилното решение, което предоставя интригуваща и увлекателна контекстуална среда за предаване на важна информация и същевременно комуникира посланията от висшите управленски нива към служителите чрез изграждане на интерес, ангажиране на вниманието и предизвикване към вникване в дълбочина и промяна на перспективите. Нещо повече, сериозните игри и геймификацията създават безопасна и свободна от риск среда, която повишава възприемчивостта.

Сериозните игри и геймификацията позволяват да се запази точността на предаването на дадено съобщение в рамките на организацията, като по този начин се избягва ефекта на „развален телефон“ и една и съща информация достига равномерно до всички получатели. По този начин няма опасност съобщението да бъде изтълкувано погрешно, да се смеси с лична интерпретация или да се изопачи.

Подобни онлайн преживявания могат да се използват многократно и да се модифицират, като по този начин дават възможност на организацията да достига ефективно и до по-широка аудитория извън компанията. Те могат да бъдат използвани за провокиране на промяна в поведението, създаване на чувство за принадлежност, стимулиране на себеизразяването и стремежът към постижения.

Евдемония Сълушънс подкрепя съвременните организации да увеличат въздействието на своите учебни програми и вътрешнокорпоративни комуникации. Ние улесняваме превръщането на  традиционното съдържание за е-обучения в увлекателно  учене  и ефективни сериозни игри. Ние можем да създадем обучителни преживявания спрямо вашите конкретни нужди чрез къстъмизация на разнообразни среди и герои. В тях изборите, които играчът прави  предопределят историята и крайния резултат на всяка учебна игра. Нашата технология и ноу-хау правят електронните обучения и вътрешнокорпоративни комуникации ефективни, ангажирани и приятни.

Увеличаването на въздействието на програмите за корпоративно обучение и вътрешнокорпоративните комуникации е предизвикателство. То би могло да бъде ефективно, ефикасно и забавно.

 

(Screenshots от сериозни игри и геймифицирано съдържание, създадени с технологията Transforming Learning на Евдемония Сълушънс)

 

Къстъмизирането на истории отговаря и на най-специфичните нужди. Сериозните игри изграждат умения и способности, които водят до подобряване на ефективността и производителността в работата на служителите. Ако желаете да увеличите въздействието на своите учебни програми и вътрешнокорпоративни комуникации, прочетете повече.