Ценността на културата и ролята на лидерите

Според Розабет Мос Кантер, професор в Harvard Business School, „в условия на турбулентност и промени, културата и ценностите се превръщат в основен източник на приемственост и последователност, на обновление и устойчивост. Лидерите трябва да бъдат институционални водачи, които вдъхват в организацията смисъл, който ни вдъхновява днес и ни води към утре. Лидерите трябва да намерят една основна цел и силен набор от ценности, които да бъдат в основата на по-дългосрочните решения в разгара на нестабилността. Те трябва да открият споделена цел и универсални ценности, които да обединят изключително разнообразни хора, като все пак позволят проявлението и развитието на отделните идентичности. Именно наблягането на целта и ценностите помага на лидерите да подкрепят и развият самоорганизиращи се мрежи, които могат да реагират бързо на промени, защото имат споделени разбиране за това какво е правилно.

Според Barrett Values Centre културата на една организация е отражение на ценностите и вярванията на сегашните й лидери и на институционалното наследството от ценностите на предишните лидери, които са внедрени в структурите, принципите, системите, процедурите и стимулите на групата.

Ето защо за да отприщят продуктивността, лидерите трябва първо да разгърнат своя собствен потенциал.

Организационната трансформация започва с тази на лидерите

Както казва Алберт Айнщайн, „не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали.“

Ето защо всяка организационна трансформация започва с лична трансформация на лидерите. Ако лидерите не се променят, културата няма да се промени. Много проекти за промяна се провалят точно защото се фокусират върху промяна на организацията, без да се има предвид промяната, която трябва да се случи на ниво лидерски екип.

Основният източник на положителна енергия в една организация се крие в нейните лидери. Културната ентропия в организацията също се корени в задвижените от страхове действия и поведения на лидерите, мениджърите и супервайзърите. Когато сме загрижени и се страхуваме, проявяваме контрол, манипулативност, изпитваме вина, стремим се към вътрешна конкуренция и т.н., в резултат на което намалява ангажираността на служителите. И обратно – когато като лидери, мениджъри и супервайзъри ние сме подкрепящи и създаваме среда на доверие, служителите стават все по-отговорни, продуктивността им се повишава, културната ентропия намалява и ангажираността на служителите се увеличава.

Според Barrett Values Centre нашите индивидуални ценности отразяват това, което е важно за нас. Ценностите са енергийните двигатели на нашите стремежи и намерения и краткият начин за представяне на индивидуалата и колективната ни мотивация. Ценностите и вярванията ни са факторите, които ни помагат при вземането на решения. Кой си ти, какво ти е скъпо, какво те разстройва и какво стои в основата на всички твои решения на вашите са въпроси, свързани с ценностите ни. А според Михай Чиксентмихай  това как избираме какво правим и как подхождаме към него определят дали сумата от нашите дни е една безформена размазана картина или нещо, наподобяващо произведение на изкуството.

Бидейки организационни лидери, нашите ценности са енергийните двигатели на  организацията, която водим, но именно те биха могли и да възпрепятстват нейното развитие.

Според Тони Шварц всички ние като хора имаме ограничен запас от енергия за всеки един ден. Съответно енергията, която използваме за разискване на грешни стъпки, които сме направили, или на решения, които не са ни довели, където сме искали, или в мисли, че някой не се е отнесъл с нас както трябва, е енергия, която вече е изразходена и не може да допринесе за нещо добро в света.

Постигане на лично майсторство

Моля, по тази тема прочетете статията ни ЛИЧНОТО МАЙСТОРСТВО ИЛИ СЛОНЪТ В СТАЯТА

Ако измервате нещо, можете и да го управлявате.

Повечето организации измерват и възнаграждават лидерите на базата на финансовите резултати на организацията, която ръководят. Но ако организационната култура задвижва продуктивността, а ценностите на лидерите са енергийните двигатели на организационна култура, не е ли закъсняло измерването на финансовите резултати? Докато си дадем сметка за въздействието, което сме оказали върху културата и оттам продуктивността, ще сме пропуснали много възможности за подобряване.

Според Ричард Барет трябва да държим лидерите отговорни за изграждането на силна и устойчива култура, приемането на обратна връзка, както и за ангажирането и задържането на екипи. А ние трябва да сме способни да измерим това.

Лидерите растат и се развиват само когато редовно получават обратна връзка. Знаете ли какво ценят другите във Вас? Какви съвети биха Ви дали шефът, колегите и подчинените, за да подобрите стилът си на водене? Знаете ли как допринасяте за успехите или проблемите в организацията? Знаете ли какво е нивото Ви на лична ентропия?

Ето тук идваме ние.

Отговорите на всички тези въпроси са осигурени от водещия коучинг инструмент на Barrett Values Centre – 360 градусова Лидерска Оценка на Развитието. Тя комбинира собствената перспектива на лидера за неговото развитие с тази на неговите подчинени, ръководители и колеги. Процесът задълбочава разбирането на човек за това от какво се нуждае, за да се превърне в автентичен пълно-спектърен лидер. Измерва се и личната му ентропия, което показва количеството негативна, провокирана от страхове енергия, която човек носи. По този начин се вижда и как лидерът допринася за цялостната културна ентропия в организацията. Сравняваме представата на лидера за самия него с 360-градусовата оценка от колегите му, която показва какво според тях той трябва да развие, за да се превърне в най-добрия лидер, който може да бъде. Поставяме акцент върху силните страни, областите за подобрение и възможностите за израстване. Този водещ коучинг инструмент насърчава себеосъзнатостта, дава начало на лична трансформация и разбиране за конкретните стъпки, които лидерът трябва да направи, за да разгърне потенциала си.