Ценностите са енергийните ни водачи на нашите стремежи и намерения и ключът към индивидуалните ни постижения и разцвет.

Според Barrett Values Centre нашите индивидуални ценности отразяват това, което е важно за нас. Ценностите са енергийните двигатели на нашите стремежи и намерения и краткият начин за представяне на индивидуалната и колективната ни мотивация. Ценностите и вярванията ни са факторите, които ни помагат при вземането на решения. Кой си ти, какво ти е скъпо, какво те разстройва и какво стои в основата на всички твои решения на вашите са въпроси, свързани с ценностите ни.

Според Михай Чиксентмихай  това как избираме какво правим и как подхождаме към него определят дали сумата от нашите дни е една безформена размазана картина или нещо, наподобяващо произведение на изкуството.

Постигане на лично майсторство

За да растем и да се развиваме, трябва да сме наясно със собствените си ценности, както и с това как тези ценности влияят върху нашите решения и действия. Ценностите, които са важни за нас във всеки един момент, са отражение на текущи нужди и незадоволени потребности от миналото. Някои ценности се променят в следствие от етапите на психологическо развитие, през които преминаваме, а други остават същите.

Според проучване, направено от Ричард Барет от Barrett Values Centre, ценностите могат да бъдат позитивни или потенциално ограничаващи.

Позитивните ценности, често наричани добродетели, ни дават възможност да живеем автентично, свързано и да допринасяме за общото благо. Когато се уповаваме на позитивните ни ценности при вземане на решения, ние изграждаме добри взаимоотношения, живеем свързвано и създаваме лоялност и доверие. Чувстваме се спокойни със себе си и другите и усещаме комфорт във физическата и социалната ни среда. Позитивните ценности насърчават личностното израстване и откриването на смисъл.

Потенциално органичаващите ценности произтичат от страховете и тревогите, които имаме, че не сме в състояние да отговарим на нашите нужди. Когато позволим на потенциално ограничаващите ни ценности да ни водят при вземане на решения, ние създаваме среда на разделение, съмнение и недоверие. Чувстваме се неловко и стресирани. Потенциално органичаващите ни ценности пречат на личностния ни растеж и насърчават изолацията.

Личното майсторство включва освобождаването от ограничаващи ценности и вярвания и замяната им с позитивни ценности и вярвания. За да направим това, трябва да се научим как да осъзнаем, овладеем или премахнем базираните на страх вярвания. Когато вярванията на егото ни не съответстват на ценностите на душата ни, не сме автентични. Когато вярванията на егото ни са в съответствие с ценностите на душата ни пък, изпитваме вътрешна хармония и дълбоко чувство на радост и задоволство.

Както казва Робин Шарма, можете да предизвикате личното си величие, когато започнете постепенно да премахвате всичко, което не е наистина Ваше – страховете, които сте придобили, ограничаващите вярвания, които сте натрупали – всички тези фалшиви атрибути, които ви разделят от Вашето най-автентично и удивително брилянтно Аз.

Според Тони Шварц всички ние като хора имаме ограничен запас от енергия за всеки един ден. Съответно енергията, която използваме за разискване на грешни стъпки, които сме направили, или на решения, които не са ни довели, където сме искали, или в мисли, че някой не се е отнесъл с нас както трябва, е енергия, която вече е изразходена и не може да допринесе за нещо добро в света.

Ако измервате нещо, можете и да го управлявате.

Като хора, които искат да се развиват и процъфтяват, трябва да намерим начин за по-дълбоко разбиране за това как нашите ценности ни влияят и да започнем да обмисляме области за бъдещо развитие. Инструментът за Лична Самооценка на Ценностите, разработен от Barrett Values Centre, ни помага именно за това. Кара ни за се замислим какво е важно за нас, какво ни мотивира, както и да определим областите, в които може би искаме да се развием по-нататък. Ако имате нужда от помощ за тълкуване на резултатите и определяне на следващи стъпки или искате да направите теста на български езил, свържете се с нас за безплатна консултация. Ако наистина целите постигане на майсторство предлагаме и 360 градусова Лидерска Оценка на Развитието, която е най-силния инструмент за личностно развитие.