Основателите на Лаборатория по риск култура Светлозар Каранешев и Евдемония Сълушънс в лицето на Стелиана Кемчева представиха темата „Управление и риск култура“ пред представители на водещи ИТ компании в България и гости от Великобритания и Полша по време на годишната конференция ISACA DAY на ISACA Sofia Chapter на 2-ри ноември 2017.

ISACA е неправителствена организация с нестопанска цел, световен лидер в управлението, сигурността, контрола и обезпечаването на ИТ. Филиалът на асоциацията в София е основан през 2007 от доброволци, членове на ISACA. Тяхна цел е да участват и организират семинари и работни групи, да провеждат регулярни срещи и да помагат за популяризирането на професията на одитора на информационни системи, както и на специалистите и експертите по информационна сигурност.

“Неслучайно COBIT 5 (рамка за добри практики в управлението на корпоративните ИТ, създадена от ISACA) отделя много сериозно внимание на риск културата. Четвъртият принцип на COBIT 5 изисква холистичен подход към управлението на една организация. Той има два много важни постулата – “във всяка организация има фактори, които взаимодействат помежду си и въздействат върху рисковете, които поема тя”, и “културата, етиката и поведението като най-важните фактори, които въздействат върху развитието на организациите”, обясни по време на второто издание на форума ISACA Day Светлозар Каранешев, съосновател на Risk Culture Lab. Според него на риск културата трябва да се гледа като на основен инструмент за одит на технологичните компании, тъй като всяка една от тях трябва да поема определени рискове, за да постигне предварително заложените си цели.

“Тя е инструментът, който може да направи разликата между добре свършената работа и провала, и има пряко отношение към взимането на решения на всички нива на организацията – от най-ниското до най-високото. Риск културата определя колективната способност на една организация да идентифицира настоящи и бъдещи рискове и да ги неутрализира”, коментира още Светлозар Каранешев. “Организациите трябва да започнат да обръщат значително повече внимание на културата като фактор. Тя обаче е много широко понятие, а оттам идва и проблемът с нейното адекватно измерване и управление. Организациите често очакват мениджърите им да могат да обхванат цялостно понятието “култура”, да осъзнаят всичките му аспекти и да могат да управляват процесите, свързани с него. Това обаче или не се случва, или отнема много време. Затова създадохме Whole-system Culture Navigator, който анализира културата цялостно и системно, и позволява на тези мениджъри да видят всичките ѝ аспекти”, казва Стелиана Кемчева, консултант Култура и екипна динамика в Eudaimonia Solutions.

 

23213374_497262927298289_115515173372507881_o23213304_497263067298275_9196175305327492704_o2