Добрите лидери притежават емоционална, аналитична, духовна, културна и системна интелигентност. Чрез формулата “21 + 7” ще се опитам да дешифрирам какво означава това в няколко кратки правила, които бихте могли да следвате:

 1. Заменете осъдителния глас с открит ум, който допуска нови перспективи и осъзнава допусканията си, за да прекратите старите навици на мисълта.
 2. Заменете гласа на цинизма с открито сърце, което съпреживява и вижда през очите на другите.
 3. Заменете гласа на страха с открита воля, която оставя старото да отмине и приветства новото.
 4. Изучавайте страховете и убежденията си, погрижете се за присъщите си потребности и започнете да живеете според своите собствени ценности.
 5. Подхранете и насърчете творчеството, красотата и играта като някои от най-големите дарове, които човек има.
 6. Осигурете си моменти на спокойствие и тишина и дишайте осъзнато.
 7. Учете повече от това, което се очаква, изисква или е общоприето, но не се оставяйте само да знаете, а осъзнато прилагайте и въплъщавайте наученото.
 8. Бъдете смели и търпеливи, защото всяка трансформация, която си заслужава носи рискове и отнема дълго време.
 9. Изградете гъвкавост и устойчивост като правите и неща, които ви плашат и такива, които ви привличат и вдъхновяват.
 10. Ако се провалите, продължете напред. Провалът е възможност да научите нещо и да поставите едно ново и по-мъдро начало.
 11. Пазете се от посредственост и се стремете към отличие и съвършенство, но бъдете смирени.
 12. Бъдете великодушни – потърсете и подхранете това, което извисява духа ви и съвършенството на вашия ум и сърце.
 13. Балансирайте хаоса и сложността, в която живеем чрез стремеж към простота, разбиране и яснота.
 14. Балансирайте твърде многото технология в живота си чрез повече лично съприкосновение с хора.
 15. Балансирайте постоянната промяна, непостоянство и несигурност чрез забавяне, свеждане на нещата до най-съществените и смислени.
 16. Мечтайте повече, но останете в настоящето и истински присъствайте във всяка малка стъпка по пътя.
 17. Взимайте решения основани на ценности, за да можете осъзнато да създавате своето бъдеще и решения основани на интуиция, за да се свържете с колективното несъзнавано.
 18. Използвайте системното мислене като дисциплина за виждане на цялото.
 19. Излъчвайте жизнерадост и ценете емоциите като същността на това да бъдеш жив.
 20. Виждайте възможности там, където другите виждат препятствия. Създавайте нови възможности, без да отлагате.
 21. Погрижете се за себе си, за да имате допълнителна енергия, която да отдавате на другите. Това, което влагаме в другите отразява духовността ни.

Ако сте организационен лидер, има още 7 допълнителни правила, които да следвате, ако искате да видите вашата организация преуспяла и благоденстваща

 1. Вдъхновете и окуражете всички в организацията да следват и въплъщават изброените 21 правила.
 2. Изградете организацията си около цел, ориентирана към създаване на блага за обществото, съзнателно лидерство и съзнателна организационна култура.
 3. Разкрийте човешкия потенциал на хората си и поддържайте устойчива ангажираност и висока ефективност чрез изграждане на организация движена от ценности.
 4. Поддържайте личностно, културно, поколенческо и междуполово разнообразие, за да постигнете изобилие от перспективи и да намалите „слепите петна“.
 5. Развийте култура на щедрост и давайте повече от очакваното, изискваното или платеното.
 6. Трансформирайте качеството на разговорите в организацията чрез трансформиране на качеството на отношенията и мислите, а по този начин и на качеството на бъдещите резултати.
 7. Правете възможно осъзнатото присъствие (presencing), за да избегнете разрушителните динамики на бездуховното присъствие (absencing).

Бележка: Аз не съм открила всичко написано. Разработих тези правила докато четях трудовете на други автори, осмисляйки ги през призмата на натрупания си опит.

Наталия Благоева е основател и директор на Евдемония Сълушънс.