Развивай се

БЛОГ НА ЕВДЕМОНИЯ СЪЛУШЪНС
risk culture lab
окт 6
окт 6

ЛАБОРАТОРИЯ ПО РИСК КУЛТУРА

Риск културата са ценностите, убежденията, знанията, отношението, нивото на осъзнатост и представите за риска, споделяни от група хора с обща цел. Тя определя колективната им способност да идентифицират, обсъждат и реагират на настоящи и бъдещи рискове на организацията. КАНИМ ВИ НА СЪБИТИЕ, на което ще обърнем внимание на темата риск култура. Специалните ни гости с […]

  Прочети пълния текст