Това е вторият от въпросите ни към девет от фасилитаторите и партньорите на 2-та Лаборатория за Жените Лидери.

 

1.3 Natalia

Наталия Благоева

Основател и Директор на Евдемония Сълушънс, Мениджмънт Консултант и Бизнес Коуч

 

 

 

Това, че лидерите са отделни силни индивиди е една от най-големите заблуди. Лидерството не съществува в отсъствие на последователи и е невъзможно, ако лидерите не умеят и да следват. А защо едни хора биха следвали други? Има само една причина и тя е свързана с това, че заедно могат да постигнат повече отколкото поотделно. Казано по друг начин лидерството и индивидуализма не могат да просъществуват заедно.

 

3.2 Vesela

Весела Ангелова

Създател на танцова практика за себепознание и релаксация Жива вълна

 

 

 

Лидерът се откроява ярко като индивидуалност, но на практика това е човек, който особено добре умее да общува с другите и дори съумява да направи, така че под негово въздействие те развиват себе си по-добре, отколкото самостоятелно.

 

3.3 Zlati

Златина Михайлова

Управител на Денкщат, сред победителите в Next Generation 2012 за млади мениджъри

 

 

Водачите са водачи, защото има кой да ги следва. А тези, които следват, го правят, защото има полза за тях, независимо дали е осъзната или не, материална или друга. Лидерството е за групови играчи.

 

4.3 EMILIA

Емилия Илиева – Крайнова

Автор и водещ Създател и управител на Communication Academy

 

 

Истинският лидер е автентичен. За някои автентично е да са солови играчи, за други да са сплотен отбор. Дали си солов или групов играч обаче е важно да можеш да създаваш пълноценни отношения с хората, с които си свързан и като човек и като лидер.

 

5.5. Geri

Гергана Павлова

Коуч, Партньор в Екуинокс Партнърс и съ-основател на Intunity Coaches.

 

 

За индивидуалности, които са осъзнати за собствената мисия и предназначение, и са в служба на другите.
За творци, които осъзнато творят себе си и живота си, и вдъхновяват хората около тях да правят същото.
За хора, които се стремят да живеят в синхрон с естествените закони на природата, като почитат и уважават всичко в себе си и около себе си.

 

5.6 Plamen

Пламен Петров

Коуч, Партньор в Екуинокс Партнърс и съ-основател на Intunity Coaches.

 

 

Сещам за една любима африканска поговорка – „Ако искаш да стигнеш бързо – бягай сам, ако искаш да стигнеш далеч – бягай с другите“, т.е. за мен, когато става въпрос за дългосрочно и устойчиво развитие на каквото и да било равнище – груповите играчи имат предимство.

 

4 gergana

Гергана Маркова

Управител и консултант по личностно и корпоративно развитие, ЛИКОРА ООД, основен водещ в Марков колеж

 

 

Според мен успешното лидерство може да има всякаква форма. Аз лично съм екипен играч и считам това за предимство. Познавам, обаче, много лидери, които са силни индивидуалисти.

 

5.4 EVGENI

Евгени Митев

Фасилитатор Диалог в тъмното.

Философ и творец с опит в маркетинга и комуникациите

 

 

Подчертано за групови играчи с усещане за обща цел, която надхвърля бизнес целите.

 

1.1 EvaД-р Ева Борисова

Мажоритарен собственик и управител на Салви фарма

Съучредител Асоциация Родители

 

 

Не вярвам в индивидуализма, вярвам в колективната интелигентност. В днешния свят, лидерът е толкова по-успешен, колкото по –добре мобилизира пълния капацитет н творчески потенциал на екипа си. Това разбира се минава през личното усилие да опознаеш всеки член на екипа и да градиш съзнателно мостове към другите екипи, с които си сътрудничиш или се конкурираш.

 

3.4 Radostina

Радостина Бойчева

Президент на Асоциация на българските лидери и предприемачи и учител в Заедно в Час

 

 

 

И за двамата. Дорият лидер си дава сметка дали е добър в работата и комуникацията в екип или не. Тези, които отчитат, че не са, намират съмишляници (не винаги подчинени), които да комуникират с екипа ефективно. Крайната цел е важна, нали така :)