Има много информация за това какви качества притежава добрия лидер, но никой не е успял да опише все още кои са всички необходими и достатъчни качества, за да бъдем добри лидери. 

Ясно е обаче какви не са добрите лидерите и можем да се опитваме да променяме мисловни модели, които ни пречат да бъдем такива. Ето някои от тях:

 • Считате, че много хора не заслужават вашето уважение и се хващате в мисли, че са неинтелигентни, мързеливи, глупави или лоши и не могат да бъдат други.
 • Държите се осъдително и всеки път, когато някой започне да дава нови идеи, изтъквате всички причини, по които те няма да бъдат осъществени.
 • Хора, които описват свят от възможности ви се струват празноглави мечтатели, държите се цинично към тях и дори изпитвате удоволствие да докажете защо дадена инициатива няма да се осъществи.
 • Според вас несправедливостите в света обезсмислят повечето инициативи, защото почти нищо не зависи от отделния човек.
 • Считате, че конкретни хора в живота ви и липсата  на късмет са виновни за неуспехите ви и завиждате на хората, които са постигнали успех или статус, който вие нямате.
 • Считате, че развитието на другите изисква известна доза „насилие“, защото в противен случай те не биха положили необходимите усилия.
 • Обичате принципа разделяй и владей и считате, че е най-ценно да събирате информация и да действате, когато другият е в състояние на слабост.
 • Щом направите преценка за даден човек, нищо след това не може да промени мнението ви.
 • Предпочитате да сте заобиколен от хора с подобно на вашето мислене.
 • Мислите, че да ръководиш други хора е най-голямото постижение, но за съжаление, повечето шефове са го постигнали с връзки или с подлизурство.
 • Считате, че много успехи на екипа ви са ваша заслуга и без вас нищо не би било същото. За вас е от съществено значение другите да отбележат това, което вие сте свършили или допринесли.
 • Считате, че нямате слабости или ако все пак имате-  трябва на всяка цена да ги скриете, защото хората биха се възползвали, ако ги разберат.
 • На никого нямате абсолютно доверие и считате, че трябва да предоставяте никаква или минимална информация, за да предотвратите евентуални бъдещи проблеми.
 • Считате, че другите трябва да се променят, но реагирате негативно, ако някои счита, че вие трябва да се промените.
 • Вземате решения, водени от страхове за оцеляване, страхове да не се изложите или да не загубите ценни контакти.

Всеки един от тези мисловни модели може да се окаже пречка за успеха ви. Ако усетите, че разсъждавате така, помислете какво ви кара да мислите така и какво пропускате по този начин, какво можете да промените или просто поговорете с някого.