Под „обратна иновация“ разбираме иновации създадени първо в по-малко развити страни, след това разпространили се и във високо индустриализирани държави.

Това, което е характерно за първите описани случаи на обратна иновация е непреодолимото желание на един лидер да намери начин за решаване на някакъв проблем, като не се остави да бъде спрян от това, че живее в по-ниско развита и индустриализирана страна.

Много от първите описвани случаи са от сферата на здравеопазването, където това желание е било най-силно, защото качеството на живот на много хора е зависило от намирането на ново решение . Това само още веднъж доказва, че великите и иновативни решения се намират, когато един човек има много силно и непреодолимо желание да промени нещо в света около себе си и усещането, че трябва да го направи въпреки всички пречки.

В много от описаните случаи въпросните иновации са се случили в резултат от търсене на по-евтин начин за правене на нещо вече известно, водени от силно желание за предоставяне на услуга или продукт за местното население, което не би било достъпно на цените, на които тази услуга или продукт се предлага във високо-развити държави. Веднъж създадена обаче, подобна иновация започва да представлява интерес и във високо-развитите държави, които също търсят по-ефективни решения. Важното тук е, че не винаги говорим за огромни научни открития, които изискват много средства – понякога става дума за поглеждане към нещо известно с нови очи и със силното желание да намерим начин да го направим достъпно за по-широк кръг от хора.

Ако знаете за случаи, в които нещо е било създадено в България и после е придобило популярност и успех в по-високо индустриализирани страни, моля публикувайте информация за него на следната страница: https://www.facebook.com/ReverseInnovationHub. Целта на тази страница е да разпространява информация за подобни примери и по този начин да служи като мотивация за млади предприемачи и лидери!

Ако искате да прочетете повече за случаи от световната практика, потърсете информация за т.н. Reverse Innovation. Ако искате да следите блога на Vijay Govindarajan по темата, посетете следната страница: http://www.tuck.dartmouth.edu/people/vg/blog.