Риск културата са ценностите, убежденията, знанията, отношението, нивото на осъзнатост и представите за риска, споделяни от група хора с обща цел. Тя определя колективната им способност да идентифицират, обсъждат и реагират на настоящи и бъдещи рискове на организацията.

КАНИМ ВИ НА СЪБИТИЕ, на което ще обърнем внимание на темата риск култура. Специалните ни гости с професионален опит в областта от БАКБ, Делойт, Евдемония Сълушънс, KPMG, ISACА и BRiMA ще споделят казуси от практиката, както и своята гледна точка по различни въпроси в панелни дискусии.

СПОНСОР НА СЪБИТИЕТОИдеаген ЕООД

Всички присъстващи, водени от фасилитатор, ще вземат участие в групова дискусия по метода Световно кафене, който увлича участниците в смислен диалог и разкрива нови гледни точки и възможности, до които човек не би достигнал сам. В резултат от този процес ще набележим следващи съвместни стъпки за развитие на риск културата в огранизациите ни.

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ: Еventbrite или по банков път по сметка на Евдемония Сълушънс ЕООД, IBAN: BG73RZBB91551036536102, BIC: RZBBBGSF, RAIFFEISENBANK като за „Основание за плащане“ отбележете: РИСК КУЛТУРА + ИМЕ И ФАМИЛИЯ. ЦЕНА: 65 лв. без ДДС до 05.11.2017 | 85 лв. без ДДС след 05.11.2017

Моля, попълнете данните си в този формуляр, за да издадем Вашата фактура, щом получим плащането Ви или за да Ви издадем проформа фактура, ако Ви е необходима. Ще я изпратим на посочения от Вас имейл адрес. При въпроси се свържете с нас на +359 893 513 415 или hello@eudaimonia.solutions.

Участниците в събитието ще получат сертификат от ISACA Sofia за присъдени 5.4 CPE (Continuing Professional Education) точки.

 

ЗАЩО ЛАБОРАТОРИЯ?

Чрез поредица от събития няколко пъти в годината ще създадем пространство, в което:
• Дискутираме, експериментираме и изследваме въпроси, свързани с културата и риск културата в контекста както на днешната действителност, така и на тенденциите за бъдещето на организациите и бъдещето на работата (#futureofwork).
• Споделяме наш и световен опит, както и добри практики в областта на културата и риск културата.
• Повишаваме знанието по темата за ролята на културата и риск културата за организациите и обществото като цяло днес и в бъдеще.
• Допринасяме към повишаване броя и професионализма на специалистите в организациите в областта на културата и риск културата.
• Допринасяме към повишаване броя на ефективните, устойчиви и проспериращи организации.

ЗАЩО РИСК КУЛТУРА?

За да бъде ефективна, устойчива и просперираща една организация, културата трябва да бъде фактор, подкпрепящ изпълнението на бизнес стратегията, а риск културата – фактор, подкрепящ изпълнението на риск стратегията.

Участниците в събитието ще получат сертификат от ISACA Sofia за присъдени 5.4 CPE (Continuing Professional Education) точки.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

За регистрация и плащане: Еventbrite или по банков път.

Събитие във Facebook.


 СПОНСОР НА СЪБИТИЕТО

3 Ideagen_Corp_logo_Lrg

 

 


 

founders partners final