Темата за благосъстоянието ( well-being) на работното място отдавна вече не е нова и много организации разбират как то влияе на продуктивността на служителите и цялостния успех на всяка организация. Разбираме ли обаче обхвата на тази тема и кои са всички фактори, които влияят, както и как си взаимодействат?

Включете се в инициативата на denkstatt Bulgaria и Евдемония Сълушънс, която се реализира с подкрепата на „Българска асоциация за управление на хора“ с амбициозната задача да проучим как well-being се разбира и прилага от компаниите в България.

В поредица от събития ще споделим събраните данни, както и ще се запознаем с добри български и световни практики в тази област.

Последвайте този линк, за да се включите в проучването, или ни пишете на hello@eudaimonia.solutions, ако имате въпроси.

Благодарим Ви!